Starr and Eli

Na Aina Kai Botanical Garden Kauai. Kauai wedding. Na Aina Kai wedding. Beach wedding Kauai. Kauai wedding planner. Beautiful Kauai wedding. Tent wedding Kauai. Outdoor Kauai wedding. Sunset Kauai wedding.

starr&eli.jpg